ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Со оваа Политика за приватност и безбедност при заштита на лични податоци и користење на колачиња се уредуваат правото на приватност и сигурноста на личните податоци и сите останати информации кои може да бидат собрани при Вашата посета на нашата веб страна www.platinavrata.mk и објаснува како ТРАНС ИНТЕР ДОО Скопје (во натамошниот текст “Platinavrata, ние, нас и нашите”) ги користи Вашите податоци, со целосно почитување на Вашата приватност.

Platinavrata ги презема сите неопходни организационо технички и безбедносни мерки за да ја осигура приватноста и безбедноста на лични податоци собрани преку нашата веб-страна. Податоците кои се собираат не се споделуваат со никого, освен со авторизирани вработени кои имаат пристап само до неопходен вид и обем на лични податоци, како и нашите договорни соработници: производители, продавачи, доставувачи и сл. и ги користат со цел да Ви овозможат да ги добиете бараните услуги или производи.

Податоците кои се собираат за деловните соработници, корисниците на нашите услуги и купувачите ќе бидат зачувани во безбедните системи на Platinavrata, во рок предвиден согласно закон, не подолг од потребите на целта поради која се обработуваат и со почитување на задолжителните законски рокови.

Од аспект на законската заштита на обработката на личните податоци и законските обврски, ТРАНС ИНТЕР ДОО Скопје има улога на Контролор на личните податоци, а сите корисници и купувачи кои ја посетуваат нашата веб страница www.platinavrata.mk преку која рекламираат и купуаат производи и услуги, имаат улога на субјекти на лични податоци.

Прифаќање на условите

Со пристaпување кон или со користење на нашиот веб сајт, Вие како корисници се согласувате со сите услови дефинирани во оваа Политика и ни давате право да ги собираме и користиме Вашите деловни и лични податоци под условите детализирани во Условите за користење

Platinavrata не дозволува користење на сајтот на малолетници (лица помлади од 18 години) и таквата употреба е забранета. Веб страната е дизајнирана со намера да услужува само возрасни, деловно способни лица.

Со користењето на веб страната Platinavrata, Вие автоматски изјавувате дека сте возрасно лице со наполнети 18 години и дека разбирате дека мора да сте полнолетно лице за да може да креирате профил и вршите купувања на услуги и производи. Доколку дојдеме до сознание дека профилот е регистриран на корисник кој нема 18 години или на друг начин му е ограничено или забрането користење на системи, производи и услуги, истиот веднаш ќе го отстраниме, како и податоците поврзани со него.

Собирање и обработка на податоци, Лични податоци, Цели и Начин

Политиката ги регулира законските цели, условите и начинот на заштитата на личните податоци при посетата, регистрацијата како и on-line купување на производи или услуги преку веб страната www.platinavrata.mk и не се однесува на личните податоци што се собираат на други начини, ниту на Вашата посета на другите веб страници до кои пристапувате преку нашата веб страна.

Ние ги собираме Вашите лични податоци заради законски дозволена цел, за да Ви помогнеме при: 1) исполнувањето на целите заради кои ја користите нашата веб страница и да Ви обезбедиме подобри услуги 2) заради исполнување на задолжителни законски обврски и 3) затоа што ни имате дадено изричита согласност за прибирање и користење на Вашите лични податоци.

Цели

Доколку доброволно ја изразите својата согласност и ги дадете личните податоци преку регистрирање на нашата веб страна, со цел реализирање на Вашите барања и поврзување со производители, продавачи, даватели на услуги, доставувачи и сл. заради  користење или купување на прозводи и услуги објавени преку нашата страна, во тој случај Platinavrata ги собира, обработува и чува Вашите лични податоци и технички податоци за Вашите активности преку веб страницата  во согласност со одредбите од позитивната законска регулатива, се до моментот кога Вие ќе доставите Барање за пристап, информирање, престанок со користење, исправка, бришење, промена или ограничување на користење на лични податоци, по кое се постапува согласно закон.

Личните податоци кои ги собираме овозможуваат Platinavrata да Ве исконтактира и успешно да ги реализира Вашите барања.

Кога ќе се вклучите во некои активности на веб-страница, како на пример: пристапување кон страната, креирање на профил; порачување производ или услуга од нас или од нашите деловни соработници; ги отворате или одговарате на нашите email пораки; оставате коментари; контактирате со нашата корисничка поддршка додавање на содржина и/или објавување на содржина во форуми за дискусии; пријавување на натпревари или игри спонзорирани од Platinavrata или нашите деловни соработници; пополнување на анкети; објавување на мислење; испраќање  до нас или до нашите бизнис соработници повратни податоци; барање податоци за нашите услуги;  склучувањена договори за соработка; објавување на видео записи; или регистрирање за специјални понуди од трети лица преку вебсајтот (“Активности за Идентификација”), имајте во предвид дека Platinavrata може да побара некои податоци за Вас и изричита согласност со која ни дозволувате користење на тие податоци.

Не е задолжително да дадете свои лични и други потребни податоци, но имајте во предвид дека не давањето на податоци кои ни се неопходни за ги исполниме законските и договорни обврски кон Вас, ќе Ве лиши од можноста да добиете одредени добра и услуги преку страната и истите не треба да ги очекувате.

Личните податоци ги собираме исклучиво за реализација на Вашите нарачки и други побарувања упатени до нашата страна.

Ние ги користиме личните податоци за да Ви обезбедиме производи, заради администрирање на игри и натпревари, за да го подобриме работењето на веб-страната, за да ги подобриме нашите маркетиншки и промотивни напори, за да ја анализираме корисноста на веб-страната, за да ги подобриме нашите понуди за производи и услуги и да го прилагодиме вашето искуство со трети лица, како и заради решавање на проблеми, решавање на спорови, остварување на административни задачи, контакт со Вас, спроведување на нашите договори со Вас, вклучувајќи ги и нашите Услови на користење и оваа Политика за заштита на лични податоци, во согласност со применливиот закон.

Податоци кои ги собираме се:

Основни ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ за остварување на нарачката кои ги собираме се:

Име и презиме

Адреса за достава

Електронска адреса

Контакт телефонски број

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ. Технички податоци се податоци кои не го идентификуваат крајниот корисник. Тука спаѓаат Колачиња, Пиксел тагови и Податоци од паметни уреди. Овој вид на податоци може да вклучат работи како универзален Ресурсен Локатор (“URL”) на веб страната која сте ја посетиле пред да дојдете на нашата веб-страница, URL на веб страната која сте ја посетиле по напуштањето на нашата веб-страница, страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето што го поминувате на секоја страна, термини кои сте ги користеле за пребарување на нашата веб страна, типот на пребарувачот, верзија и plugins што ги користите, вашиот Интернет протокол (“IP”) адреса, уредот од кој пристапувате, вид и модел. Platinavrata, и / или нашите овластени трети странки Бизнис провајдери и лица кои се рекламираат, може автоматски да ги собере овие податоци кога ќе ја посетите нашата веб-страница преку употреба на електронски алатки како “Cookies” и Web beacons или Пиксел тагови,

Можете да одберете како Вашиот пребарувач да зачувува Колачиња (анг. Cookies) со опцијата „Поставки на колачиња“ која се појавува како Pop Up кога го посетувате www.platinavrata.mk. За повеќе информации ве молиме посетете ја „Политиката за колачиња“.

Други помагала за следење. Ние може да користиме други стандардни технологии како пиксел тагови за да ја следиме Вашата употреба на нашите веб-страници и промоции, или може да им овозможиме на нашите Бизнис провајдери да ги користат овие уреди во наше име. Pixel тагови се мали графички слики поставени на некои страни од нашиот веб-сајт или во нашите е-пораки, кои ни овозможуваат да одредиме дали сте извршиле одредена акција. Кога ќе пристапите до овие страници или ја отворите вашата е-пошта, пиксел таговите генерираат технички податоци за таа акција.

Податоци од паметни уреди користиме кога Вашиот уред има интеракција со нашиот сајт и кога не сте логирани на нашиот сајт. Ако имате прашања околу безбедноста и политиката за заштита на лични податоци на Вашиот мобилен уред, Ве молиме обратете се за информации и инструкции кај Вашиот мобилен оператор или продавач или производител на уредот за да научите како да ги подесувате овие активности

Во врска со Вашите лични податоци од финансиска природа, Ве известуваме дека Platinavrata не доаѓа во контакт со Вашата платежна картичка и не собираме никакви податоци кои содржат број на картичка и/или број на банкарска сметка.

Овие податоци се процесираат преку безбедносна конекција и се чуваат и користат исклучиво од страна на комерцијалните банки преку кои поминува и се реализира плаќањето. Бројот на Вашата картичка се испраќа преку сигурносна конекција до комерцијалните банки.

Користење на податоците што ги собираме?

Сите погоре наведени информации и податоци, вклучувајќи и лични поидатоци собрани од Вас ќе бидат користени исклучиво за целите детално опишани во оваа политика, за да се овозможи онлајн користење на веб сајтот на Platinavrata.mk и непречено да се одвиваат сите активности по понуда на услуги, објави и реклами, продавањето, купувањето, доставата на производот на саканата адреса, телефoнски контакт и други активности потребни за доставата.

Податоците собрани од Вас ќе се користат за;

работење, одржување и подобрување на нашиот веб сајт и услугите кои ги нудиме, како и други програми;

понуда на реклами базирани на вашите интереси, push нотификации, комуникација и понуди за производи и услуги од нас, нашите бизнис соработници, вклучително и комуникација базирана на геолокација;

да го олесниме правењето нарачка на сајтот и процесот на купување;

да ви одговараме на Ваши барања и прашања;

анализа и спроведување на истражувања;

да комуницираме и ве информираме за дополнителни работи околу Platinavrata и нашите бизнис соработници;

да ви испраќаме потсетници, известувања, апдејти, административни пораки, промотивни пораки и барани информации, вклучително во име на нашите Бизнис Соработници;

да администрираме анкети, наградни игри, натпревари или други промотивни активности или настани организирани од нас или наши Бизнис Соработници;

да ги водиме секојдневните бизнис активности како администрација на сајтот, менаџирање на форумот, анализи, заштита од злоупотреби или следење на законите,

да ви овозможиме да аплицирате за работно место, да постирате видео содржини или да се пријавите за специјални понуди од нашите Бизнис соработници или други трети страни преку сајтот или други програми кои ќе ги овозможиме;

Platinavrata може да ги споделува и автоматски ќе ги пренесе Вашите податоци вклучувајќи и лични податоци при пренос на деловниот процес, при статусни промени на спојување или купување од друга фирма, како и може автоматски да ги пренесе личните податоци на другите веб, електронски платформи кои ќе ги креира и на кои ќе работи како своја сопственост. Независно од преносот, личните податоци ќе останат предмет на заштита согласно условите утврдени со оваа Политика и согласно Законот за заштита на лични податоци. За евентуалните промени, Корисниците ќе бидат информирани со јавна објава на веб страницата и може да не контактирате со испраќање на е-маил на info@platinavrata.mk со барање овие податоци да бидат отстранети од нашата база на податоци, во спротивно се смета дека е дадена согласност да се користат личните податоци, согласно условите од оваа Политика.

Platinavrata ќе ги споделува и автоматски ќе ги пренесе Вашите податоци вклучувајќи и лични податоци на добавувачи, продавачи, вршители на услуги, доставувачи и други страни во врска со реализација на Вашето барање поставено преку Platinavrata.

Ние можеме да ги споделуваме Вашите податоци за наша заштита и заштита на други. Platinavrata го задржува правото да ги открие Вашите лични податоци ако тоа се бара со закон и кога веруваме дека откривањето е неопходно да ги заштитиме нашите права и / или во согласност со судска постапка, судски налог, или правен процес во врска со нашата веб страница.

Може да Ви биде понудена опцијата да бидат користени Вашите податоци за други активности или услуги различни од активноста или услугата што ја регистрирате на нашата веб-страница или апликација кога ќе се регистрирате, согласно Условите за користење, објавени на сајтот кои Ве замолуваме да ги прочитате.

Ние исто така можеме да ги користиме Вашите деловни, лични и демографски податоци за внатрешните анализи. На овој начин, ние постојано можеме да ги подобриме, прилагодуваме и подобро да ги задоволиме Вашите потреби со производите и услугите што ги нудиме. Ние не ги продаваме или изнајмуваме Вашите лични податоци.

Вашите податоци ги собираме за да можеме да комуницираме подобро, да го обезбедиме задоволство при користење на услугите и да бидеме поблиску до Вас.

Како се врши плаќање? 

При секое пазарување преку веб продавницата на Platinavrata, се внесуваат податоци за платежната картичка која ја користите. Тие податоци не се зачувуваат на нашите сервери. Секоја трансакција е обработена преку системот на комерцијалните банки кои користат соодветни организационо технички мерки и безбедносна технологија за заштита на Вашите лични податоци.

Во моментот кога ќе ги внесете податоците од вашата платежна картичка, и истите ќе се обработат преку HTTPS безбедносниот протокол на банката со користење на Secure Socket Layer (SSL) технологија и откако трансакцијата ќе биде спроведена, овие податоци стануваат невидливи за нас, односно се бришат. единствена информација за Вашата трансакција која е видлива за нас е Вашето Име и Презиме од платежната картичка, последните 4 броеви од картичката и сумата на која е извршена трансакцијата, додека сите останати се енкриптирани.

Чување на лични податоци и пренос кон трети лица и во трети земји

Податоците кои се собираат за деловните соработници, корисниците на нашите услуги и купувачите ќе бидат зачувани во безбедните системи на Platinavrata, во рок предвиден согласно закон, не подолг од потребите на целта поради која се обработуваат и со почитување на задолжителните законски рокови за нивно чување, доколку од корисникот на услугата/купувачот не добиеме барање за запирање на користење или бришење на лични податоци, по кое се постапува согласно закон и интерните акти на Platinavrata.

Споделувањето на податоци го врши само со податоци од правни лица, споделувајќи на трети страни како што се Meta Inc, информации за производи и фирми кои се јавно достапни на веб-страната на Platinavrata. Други веб-страни на кои корисникот може пристапи преку линкови од нашата веб страна може да имаат сопствени политики за заштита на лични податоци, собирање на податоци, нивна употреба и практики на откривање на податоците. Доколку преку линк на нашата веб страна пристапите до друга веб страна, Ве повикуваме да ги видите политиките за заштита на лични податоци на таа веб страна. Ние не сме одговорни за политиките или практиките на постапување со лични и други доверливи податоци на трети лица.

Ве известуваме дека Личните податоците при обработката и споделувањето со трети страни може да се пренесуваат и во трети земји. Преносот на личните податоци во трети земји од страна на Platinavrata се врши со целосно почитување на одредбите од Законот за заштита на личните податоци за пренос на лични податоци. Platinavrata не е одговорен за начинот на пренос на податоците од страна  на трети лица и мрежи.

Исто така Корисникот, при користење на веб страната, може да сподели информации кои се јавно достапни на други веб-страни, вклучувајќи информации за поврзаност помеѓу Корисникот и други веб-страни (како пријатели и листа на контакти). Platinavrata не ја превзема одговорноста во однос на Заштита на личните податоци за други веб-страни.

Оваа Политика не се применува за информации за Корисникот и неговите пријатели кои се зачувани на други веб-страни. Ако Корисникот не сака податоците достапни на други веб-страни, да бидат достапни на Platinavrata потребно е да го измени подесувањето за приватност на својата регистрација на другите веб-страни.

Platinavrata не одговара за политиките, заштитните мерки, услови, процеси и безбедност на другите страници, провајдери и мрежи.

Користење на колачиња (cookies)

За да се олесни, прилагоди и дополнително заштити Вашето користење на веб-страницата, Platinavrata праќа и зачувува cookies на вашиот компјутер со Ваша согласност и прифаќање на опцијата Колачиња. Колаче е мал текстуален податок кој е складиран на компјутерот на корисникот за целите за чување на податоци кои содржат податоци за тој корисник. Platinavrata користи колачиња додека ја користите нашата веб страница со цел да Ви заштеди време и да ги следи интересите на целните корисници за да им обезбеди специјално-прилагодено искуство.

Колачињата, исто така, овозможуваат да се соберат технички податоци од Вас, како што се страници кои сте ги посетиле и линкови кои сте ги кликнале.

Повеќето пребарувачи автоматски прифаќаат колачиња, но Вие можете да ги промените подесувањата за кои колачиња ќе ги користиме при вашата посета на веб страницата со опцијата “Поставки за колачиња”, за да одбиете зачувување на одредени колачиња, согласно насоките дадени на следниот линк.

Ако ги оневозможите колачињата, веројатно нема да може да користите голем дел од функционалностите на веб страницата ниту да ги користите целосно и сите понуди и услуги.

За повеќе информации прочитајте ја целата “Политика за колачиња”

Користење на други социјални мрежи

Веб станата Platinavrata може да содржи делови каде што можете јавно да споделите информации, да комуницирате со други лица, како што се форуми за дискусија или блогови. Овие информации може да бидат достапни на други корисници и компании и може да се појавуваат на други интернет страници или веб пребарувања и затоа овие податоци може да се читаат, собираат и користат од страна на други лица. На пример, ако ја објавите Вашата е-маил адреса заедно со Вашето мислење за некој производ како коментар, може да добиете несакани одговори и пораки од трети лица. Ние немаме контрола над тоа кој го чита Вашиот пост или она што другите корисници можат да го сторат со податоците кои Вие доброволно ги изложувате, па затоа Ве молиме да бидете претпазливи при објавувањето на било какви лични податоци и секоја објава и последиците од истата е на Ваша сопствена одговорност. Ние имаме согласност од нашите корисници да го објавуваме нивното име или корисничко име, заедно со нивната критика или коментар.

Поврзување преку социјални мрежи (Facebook и Google)

Platinavrata им дава можност на корисниците на социјални мрежи да имаат интеракција со пријателите и да споделуваат информации на своите профили на социјалните мрежи. Ако сте најавени на Platinavrata и Социјална мрежа, кога ќе кликнете на “Поврзи се” (Connect with Facebook) ќе ги споиме Вашите профили, ако е-маил адресите се совпаѓаат. Ако е-маил адресите не се совпаѓаат, ќе имате можност да ги споите мануелно преку опцијата “Мои Поврзувања” на Вашиот профил. Ако веќе сте најавени на Platinavrata, но не и најавени на некоја Социјална мрежа, кога ќе кликнете на опцијата за поврзување преку социјална мрежа ќе биде побарано да ги внесете вашите податоци за логирање на конкретната социјална мрежа.

Спротивно на тоа, ако моментално не сте регистрирани како Platinavrata корисник и сакате да се најавите преку социјална мрежа најпрво ќе биде побарано да ги внесете Вашите податоци за логирање од социјалната мрежа, а потоа ќе Ви биде креиран профилот на Platinavrata со податоците од Вашиот профил на социјалната мрежа. Ве молиме подесете кои податоци сакате да ги споделите од Вашиот профил во подесувањата на социјалната мрежа каде ви е регистриран профилот. Со поврзувањето на Platinavrata преку социјална мрежа, Вие се согласувате дека ни давате одобрување да имаме увид врз информациите од Вашиот профил на социјалната мрежа.

Директен Маркетинг

Доколку даде изричита согласност преку електронскиот систем, Корисникот директно и индиректно ќе биде информиран од Platinavrata, за општите и посебните кампањи, предностите, производите, промовирање на услуги, реклами, истражувања на пазарот и други задоволства на потрошувачите, текстуални пораки (СМС), известувања, електронска пошта.

Ако сакате да ја повлечете Вашата согласност за обработка на Вашите лични податоци за целите на директен маркетинг може да доставите барање во електронска форма на следната е-адреса: info@platinavrata.mk

Одјавување од листата за известувања

Ако не сакате да бидете вклучени во нашата листа за известувања, можете во секое време истата да ја напуштите, по Ваш избор, во секое време, со ажурирање на Вашите податоци.

При самата регистрација Вие имате можност да одберете дали сакате или не сакате да добивате е-маил известувања. Во било кое време можете да одберете да не добивате промотивни е-маил пораки од нас со следење на инструкциите кои се содржани во секој промотивен е-маил испратен од нас. Ако не сакате да добивате Промотивни Пораки од нас, во секое време може да одберете да не примате промотивни пораки со притискање на “отчлени се” копчето на дното од било која од нашите е-пораки и потоа следете ги инструкциите за да го комплетирате отчленувањето.

Ве молиме имајте предвид дека без разлика дали ќе одбиете да добивате промотивни пораки, ние се уште може да Ви испраќаме не-промотивни е-маил пораки за извршени трансакции, активности на Вашиот профил, купување или потврда за одредена активност која сте ја презеле преку Вашиот профил при користење на нашата платформа.

Вашите права на пристап и промена на лични податоци се:

право да бидете информирани за обработката на личните податоци

право на пристап до личните податоци

право на исправка и бришење на личните податоци

право на ограничување на преносот и обработката на личните податоци

право на приговор на некои видови обработка

Кои може да ги остварите со доставување на пополнето барање на образец даден на следните линкови

Образец 1: Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци

Образец 2: Барање за запирање на обработката на личните податоци

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на лични податоци на следниов e-mail: info@platinavrata.mk или да постапите согласно насоките од оваа Политика и Законот за заштита на лични податоци.

Во секое време можете да поднесете барање и до Агенцијата за заштита на лични податоци за заштита на Вашите права на адреса info@privacy.mk

Како ги заштитуваме податоците што ги собираме?

Platinavrata ги презема сите неопходни организационо технички и безбедносни мерки за да ја осигура приватноста и безбедноста на лични податоци собрани преку нашата веб-страница и мобилна апликација од злоупотреба, одлевање и неовластен пристап или превземање на лични податоци. Податоците кои се собираат не се споделуваат со никого, освен авторизирани вработени имаат пристап до податоците кои имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци и ги користат со цел да Ви овозможат да ги добиете бараните производи и услуги.

Platinavrata обезбедува и користи технолошки најсовремени оганизационо технички мерки за заштита на личните податоци, но Ве известуваме дека ниту еден пренос на лични податоци по електронски пат, преку интернет и ниту еден метод на електронско складирање не е 100% сигурен, поради што Platinavrata не се смета за одговорен и секој пренос го правите на сопствен ризик.

Промена на Политиката за приватност

Platinavrata го задржува правото во секое време да ја измени, или дополни политиката за приватност. За секое нејзино менување или дополнување ќе биде поставено известување на нашата веб страна и се смета дека корисниците ги прочитале и прифатиле промените со фактичко користење на страницата и веб услугите.

Интелектуални и други права

Сите права за користење на содржините на www.platinavrata.mk интернет продавница, се заштитени права од авторство и интелектуална споственост на ТРАНС ИНТЕР ДОО Скопје или на трети лица кои истите ги објавиле преку Platinavrata. Правата се детално образложени во објавените Услови за користење, Ве молиме да ги прочитате

Не е дозволено превземање или користење на содржините од интернет страната www.platinavrata.mk, мислејќи при тоа, но не ограничувајќи се на, комерцијалните содржини, брендовите, лого, трговските марки, не е дозволено истите да се отстапуваат на трети лица, да се складираат во електронска или во било каква друга форма, ниту јавно да се објавуваат или да се користат за било какви цели, без претходна писмена согласност од ТРАНС ИНТЕР ДОО Скопје или на трети лица – нивни сопственици.